Cykelslangen

Photographer: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

fakta

Cykelslangen
København, Danmark

2014

Designfase: 2010-2011
Detalje design: 2011-2012

Totale længde: 230m
Højdeforskellen mellem Havneholmen og Fisketorvets hovedindgang: 5.5m
Søjle distance: 17m

Bygherre: Københavns kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Rambøll (DK)
Entreprenør: MT Højgaard (DK)
Lysdesign: lightconstructor (DK) 

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Fotografer:
DISSING+WEITLING architecture
Ursula Bach 
Ole Malling
Rasmus Hjortshøj - COAST Studio 

facts

The Bicycle Snake
Copenhagen, Denmark

2014

Design phase: 2010-2011
Detail design: 2011-2012

Total length: 230m
Height difference between Havneholmen and Fisketorvet main entrance: 5.5m
Column distance: 17m

Client: Municipality of Copenhagen
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Rambøll (DK)
Contractor: MT Højgaard (DK)
Light Design: lightconstructor (DK) 

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

Photographers: 
DISSING+WEITLING architecture
Ursula Bach 
Ole Malling
Rasmus Hjortshøj - COAST Studio 

Cykelslangen

Hvor Bryggebroen stopper på Københavnersiden tager Cykelslangen over i et legende, slynget forløb, der fører cyklisterne over det indre havnebassin og pladserne langs kajen til Kalvebod Brygge.

Den lange bro er med sit slyngede forløb et interessant objekt i området, hvor den på bedste vis adskiller de cyklende fra de gående. En tur for cyklisterne, som giver dem fornemmelsen af at bevæge sig hurtigt og effektivt gennem området, samtidigt med at oplevelsen af at køre i 1 sals højde er unik og spændende. De gående kan nu udnytte hele kajområdet ved Fisketorvet.

Cykelslangen bugter sig 6-7 meter over vandoverflanden med en længde på 190 meter samt 30 meters rampe. Broen er udført i stål, som er med til at give den et elegant og slankt udtryk. Kørefladen har en stærk orange farve, som skaber et klart visuelt forløb for cyklisterne.

Med den indbyggede belysning, vil broen om natten være tydeligt oplyst og tryg at færdes på. Ydermere kan den berige området som et lysende visuelt element i natten.

Der er dagligt omkring 12.500 cyklister, der krydser Bryggebroen og området ved Fisketorvet.

Ejeren af Fisketorvet kan udnytte det nu mere rolige område til etablering et rekreativt rum, som kan bruges til længerevarende ophold for brugerne af området. Dette vil på sigt løfte områdets kvalitet. Rampen danner en unik kajoverdækning, der ydermere vil kunne skabe mange muligheder for ophold og aktivitet i store dele af året. 

Konstruktivt er rampen en variation over Bryggebroen med en central, lukket ståldrager - den bærende rygrad - hvorfra dækket udkrages til hver side. Med en beskeden spændvidde på omkring 17 meter holdes konstruktionen slank og vægten nede, så Cykelslangen kan løftes på plads i segmenter. Brodækket er konstruktivt integreret med søjlerne, hvorved lejer udgås.

 

The Bicycle Snake

The area around Fisketorvet shopping center is characterized by a particular problem, there are two distinctive groups of users, each with conflicting interests, cyclists and pedestrians. The cyclists need to get easily from Kalvebod Brygge over to Island Brygge. They will use the connection daily and want an easy and safe passage through the area. This gets in conflict with the many pedestrians using either Fisketorvet shopping center or just staying in the public bath area.

Pedestrians are not always aware of cyclists and move slower. Mostly during summertime is where the conflicts arise. The problem is rooted not solely to the two groups' movement patterns, but also because of the physical conditions that require 90-degree turns, blind corners and stairs. The area also lacks physical separation of bicycle paths and sidewalks.

The Municipality of Copenhagen has asked D+W for a proposal to solve these issues. D+W has proposed a long ramp/bridge that takes off from Havneholmen and continues in a winding course along Fisketorvet towards the shopping center's main entrance.

The long ramp will be an interesting object in the area and it will separate completely cyclists from pedestrians. The cyclists will pass quickly and efficiently through the area, while experiencing a unique and exciting view. Finally, the elevated road will allow pedestrians the use of the entire wharf avoiding perilous situations.

The ramp will provide a unique harbour outlook during sunny days and a shelter during rainy days. The owner of Fisketorvet will be able to use the now more quiet area to establish a more recreational space. This will eventually lift the overall area's quality.

The solution is reasonable and simple from an engineering point of view. Construction will be fast and with no need of lifting heavy weights since the distance between the columns is fairly modest at approx. 17m.